Τρέχουσα
Τιμή Πετρελαίου
ανά λίτρο :

€ 0.935

Online Παραγγελία εδώ!

€ 0.925

Τηλέφωνα Παραγγελιών

210 62 51 350 210 62 52 703

Φόρμα Κοινοχρήστων

Καλέστε Δωρεάν

Συντήρηση και τοποθέτηση καυστήρα

Η Οικοθέρμανση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφαλή και σωστή λειτουργία του καυστήρα σας.Διαθέτουμε ειδικευμένους και αδειούχους τεχνίτες οι οποίοι αναλαμβάνουν :

  • Τον καθαρισμό του λέβητα
  • Τη συντήρηση του καυστήρα
  • Τη ρύθμιση του καυστήρα
  • Την έκδοση φύλλου ΠΕΡΠΑ για την καλή λειτουργία του καυστήρα
  • Την αντικατάσταση-τοποθέτηση καυστήρα και λέβητα

Η συντήρηση του καυστήρα είναι ετήσια και υποχρεωτική από το νόμο.

5
Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώνεται στα 0.935 € / λίτρο

O καιρός σήμερα

© Copyright 2011 ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε.

Design Anektimito.gr

Facebook